SERVICII CONTABILITATE

Serviciile ALFA EXPERT CONSULTING includ:

- Cercetarea situației depunerii declarațiilor fiscale precum și a fișei de plătitor, la data preluării precum și periodic pe parcursul colaborării
- Prelucrarea datelor, verificarea exhaustivității informațiilor necesare înregistrării acestora în contabilitate
- Depistarea documentelor suplimentare și solicitarea acestora de la client
- Evidența analitică și sintetică a clienților, furnizorilor
- Evidența mijloacelor fixe, calculul amortizării
- Înregistrarea tranzacțiilor în ordinea cronologică și logică a realizării acestora
- Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA și cartea mare
- Întocmirea balanței de verificare lunare, efectuarea tuturor verificărilor și închiderea lunii
- Întocmirea declarațiilor fiscale și a deconturilor de TVA către bugetul de stat
- Întocmirea și certificarea bilanțurilor semestriale și anuale
- Evidența contabilă a salariilor, cuprinzând statele de salarii, întocmirea declarațiilor aferente
- Asistență în întocmirea dosarului de Inventariere obligatoriu anual
- Rapoarte de analiză financiară a firmei (cash flow, profitabilitate, analiza investițiilor)
- Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli
- Analiza cheltuielilor și confruntarea acestora cu veniturile obținute prin angajarea acelor cheltuieli
- Întocmirea raportării contabile externe, dacă specificul activității o impune către parteneri, furnizori sau clienți externi
- Refacerea evidenței contabile
- Analiza financiară a contului de rezultate
- Analiza cash-flow-urilor companiei
- Consultanță financiară și analiza sistemelor de credit, leasing

Și firma ta poate ajunge pe mâini bune

Misiunea ALFA EXPERT CONSULTING este de a avea cât mai mulți clienți mulțumiți, oferindu-le servicii profesioniste la cel mai înalt nivel. Investim continuu în calitatea serviciilor oferite, îmbunătățind comunicare dintre noi și client.


Privacy Policy Settings